Nieuwsbrieven

Kringnieuws

Elke veertien dagen, op donderdag, verschijnt ons zgn. Kringnieuws. Bij vakanties schuift Kringnieuws door.
Hierin staat  alle actuele informatie van de school. Vaak een terugblik op wat er is geweest en een vooruitblik van wat er in de planning staat en dus staat te gebeuren. Deze Nieuwsbrief wordt digitaal naar alle ouders verstuurd ( max. 2 e-mailadressen per gezin). Aan het eind staat de informatie uit de verschillende groepen en tot slot een kalender voor de komende tijd, zodat u precies weet, wanneer er een activiteit voor zowel de leerlingen als voor u als ouder staat te gebeuren. Kringnieuws wordt elke keer ook op onze website geplaatst. Daar blijven ze een jaar staan, dus u kunt altijd nalezen wat er eerder is geschreven.