BOS school

  • BOS-Bibliotheek op school

    Sinds september 2018 is CBS In de kring een dBOS-school. Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

    We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games. De Bibliotheek helpt om deze doelen te bereiken. Dat doen we met deskundige leesconsulenten, met inspirerende boeken en met een goede digitale lees- en leeromgeving.

    Lees meer...