Muziek kunst en cultuur

KUNST

Ook op CBS In de Kring vinden we het belangrijk om kinderen bekend te maken met allerlei vormen van Kunst en Cultuur. Soms kan dat ook in combinatie. De leerlijnen van de kunstzinnige vakdisciplines zijn: beeldend, dans, drama en muziek. Deze worden verdeeld over de 8 jaar die de kinderen bij ons op school zitten.

In groep 5-6 worden lessen dans aangeboden, deze worden afgesloten met een dans-battle. Dit wordt verzorgd door Dansstudio Clarette & Leon.

Muziek hebben we hoog in het vaandel staan: vocaal maar ook instrumentaal. In 2017 is de subsidie muziekimpuls aangevraagd. Met deze subsidie kunnen we in 3 jaar komen tot een doorgaande lijn muziekonderwijs op onze school. We worden hierbij begeleid door Thijs Oud van Keunstwurk. De scholing doen we samen met OBS De Boekhorst. De 1e bijeenkomst was en les met boomwhackers. Dit was zeer geslaagd. Onze school heeft ook een methode voor kunstzinnige vorming: ‘Moet je Doen’.

Afhankelijk van het aanbod gaan onze leerlingen ook naar een cultuur-voorstelling. ‘Uurcultuur’ wordt verzorgd door Keunstwurk. Uurcultuur is zo opgesteld dat een kind na 8 jaar kennis heeft gemaakt met 8 verschillende theaterdisciplines zoals dans, drama, mime, muziektheater, vertelvoorstellingen poppenspel en cabaret. Elke voorstelling is voorzien van lesmateriaal.

CULTUUR

CBS In de Kring doet mee aan het project ‘De Veerkieker’. In 4 jaar tijd maken alle kinderen kennis met verschillende vormen van cultuur. U kunt het programma van De Veerkieker hier downloaden.

Juf Anja is op ‘CBS In de Kring’ de intern cultuur coördinator. (ICC-er)