Informatie over de school

WE WERKEN SAMEN AAN IEDERS TALENT

 

CBS In de Kring vestigde zich in MFS Zuid in 2007. Samen met de andere participanten van MFS Zuid verzorgen wij vele naschoolse activiteiten voor kinderen in de omgeving van Oosterwolde. Sinds 1985 dragen wij de naam ‘In de Kring’ en hier hechten wij nog steeds veel waarde aan. In de Kring wil zeggen: we doen het samen, iedereen hoort erbij. Als je de school binnenkomt, zie je gele borden hangen met teksten zoals: ‘Welkom, mooi dat je er bent’. Ook in ons logo is duidelijk een kring van kinderen te zien die hun blik op elkaar hebben gericht. Bij ons doet iedereen er toe. Of je nou leerkracht, kind of ouder bent, hier werken wij samen aan ieders talent!

 

Binnen onze school kijken we naar de onderwijsbehoeften van ieder kind. We willen gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs bieden waarin elke leerling tot zijn recht komt en geprikkeld wordt om het maximale te leren. Ons onderwijsaanbod is erg breed, zodat iedere leerling zijn of haar eigen talenten kan ontdekken en ontwikkelen. 

Ons doel is om kinderen het gevoel te geven ‘ik kan heel wat en ik ben iemand’. Al vanaf groep 1 geven wij Engels als tweede taal en hierop zijn we heel trots. Engels wordt op een speelse manier gestructureerd aangeleerd en de kinderen vinden het heel leuk en nemen het makkelijk op.

 

Wij hechten veel waarde aan goede communicatie, tussen leerlingen en leerkrachten, maar ook tussen docenten en ouders. Wij zien ouders als partners. Samen volgen we de ontwikkeling van ieder kind op de voet en begeleiden we onze leerlingen op hun weg naar volwassenheid in de maatschappij van de 21ste eeuw. Om goed te kunnen functioneren in deze maatschappij is communicatie tussen leerlingen onderling essentieel. Sinds het schooljaar 2015-2016 zijn wij een Kanjerschool en ook daar zijn we trots op. Het doel van de Kanjertraining is om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren. Tijdens de wekelijkse kanjertraining leren wij leerlingen om voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen, om te gaan met gevoelens en om op een goede manier conflicten op te lossen.