Hier vindt u de commissies die wij in onze school hebben.

 • leerlingenraad

  De leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school.  In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Samen zijn dat 7 kinderen.

  Lees meer...
 • Ouderraad

  De OR bestaat uit een afvaardiging van enkele ouders en een leerkracht. Wij organiseren en assisteren bij vele schoolactiviteiten, onder andere sinterklaas, kerst, paaslunch, musical en laatste schooldag. Wij praten ook mee in schoolzaken die betrekking hebben op onze kinderen en de activiteiten voor hen. Om bepaalde dingen goed op elkaar af te stemmen hebben we één keer per schooljaar (begin schooljaar) een vergadering samen met de MR. 

  Lees meer...
 • Medezeggenschapsraad

  In de MR van CBS In de Kring zitten twee teamleden en twee ouders. Vanuit het team juf Tanja van den Berg en juf Jessica van der Wal. Als ouders Lise-Lotte Martens en Dinanda Krahwinkel. De MR is de een afvaardiging van ouders en leraren die in overleg blijft met de leiding van school. De MR heeft een advies functie en mag/ moet over bepaalde beleidszaken en oordeel geven voordat er een definitieve beslissing wordt genomen.

  Lees meer...