Brede school MFS Zuid

Brede school MFS Zuid

Onze school / peuterspeelzaal / kinderopvang is onderdeel van de brede school MFS Oosterwolde Zuid. In MFS Zuid werken we samen met openbare basisschool Boekhorst, christelijke basisschool In de Kring, peuterspeelzaal Nijntje en de Meester Duisterhoutschool (voor zeer moeilijk lerende kinderen).

Binnen de brede school MFS Zuid vinden we de volgende punten erg belangrijk: 

 • goede overdracht en afstemming in het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen (doorgaande lijn van 0 – 12 jaar)
 • veel aandacht voor taal / lezen
 • naschoolse activiteiten voor de kinderen
 • integratie van groepen leerlingen in het gebouw
 • een integrale aanpak en samenwerking tussen instellingen

 

Door samen te werken willen we meer en betere kansen bieden aan kinderen en hun ouders. Waar nodig werken we daarin samen met andere organisaties, zoals de bibliotheek, consultatiebureau en stichting Scala.

U merkt de gezamenlijkheid o.a. in de:

 • gezamenlijke thema’s zoals kinderboekenweek, muziek of techniek
 • naschoolse activiteiten voor alle kinderen uit de wijk (ook als ze elders op een basisschool of speciaal onderwijs zitten)
 • mix van de kinderen in het gebouw
 • jaarlijks bezoek van een kinderboekenschrijver
 • gezamenlijke start van de voorleesweken
 • op elkaar afgestemde en gezamenlijke activiteiten zoals schoolontbijt of kerststukjes maken.

 

We delen onze kennis, leren van elkaar en maken gebruik van elkaars deskundigheid en materialen. We investeren in de brede school en dit levert ons meer mogelijkheden op voor de kinderen, een betere kwaliteit in ons werk, collegiale consultatie en een goede sfeer in het gebouw. De samenwerking als brede school wordt gecoördineerd door stichting Scala.