Ouderbijdrage

 • Ouderbijdrage 2021 - 2022

  Geachte ouder(s), verzorger(s),

  Naast de inkomsten die een school krijgt van het Rijk, is er ook een schoolfonds. Dat schoolfonds wordt opgebouwd uit de inkomsten van de ouderbijdrage. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald die niet door het Rijk worden vergoed. Denk aan vieringen zoals Kerst en Sinterklaas, maar ook excursies, sportevenementen, lief & leed, laatste schooldag, aankleding van de lokalen, traktaties, extra leermiddelen etc.

  Aan de ouders vragen we per jaar een bedrag van € 20,00 per kind. Ouders ontvangen daarvoor bij de inschrijving een machtigingsformulier automatische incasso. De ouderbijdrage wordt in twee periodes geïnd. In het najaar en in het voorjaar. Ook de schoolreis gelden worden op deze manier geïncasseerd. De afgegeven machtiging duurt zolang uw zoon of dochter op CBS in de Kring zit. Bij het verlaten van de school wordt de machtiging stopgezet.

  • Is uw kind nieuw op school en u heeft bij de kennismaking (nog) geen formulier voor de automatische incasso ontvangen.
   In dit geval vragen we u het formulier alsnog in te vullen en op school in te leveren. U ontvangt geen incasso voor dit jaar, pas in 2021 wordt de helft van het bedrag afgeschreven. U vindt het formulier hier
  • U wilt geen automatische incasso maar bent wel bereid om het bedrag van € 20,00 per kind zelf via de bank te betalen dan kan dat op rekening nummer: NL69 RABO 0349 9360 13
  • Betaalt u liever contant dan kunt het bedrag (of een deel daarvan) in een envelop aan uw kind mee geven.
  • U doet een beroep op Stichting Leergeld omdat uw financiën niet toereikend zijn om zowel de ouderbijdrage als de schoolreisjes / schoolkamp te betalen. De ouderbijdrage valt niet onder Stichting Leergeld, maar er zijn wel andere kosten waarvoor u bij Stichting leergeld terecht kunt. Meer informatie over Stichting Leergeld vindt u hier
  • U doet een beroep op het feit dat de ouderbijdrage vrijwillig is. In dat geval vragen we u dit bij ons aan te geven, zodat wij u geen herinnering hoeven te sturen.

   

  Met vriendelijke groet,

  Albertha Hoekstra
  [email protected]

  Lees meer...