Welkom op de ouder pagina van de school

 • Diverse links

  Diverse (leuke) links voor Ouders, Kinderen en andere zaken. 

  Lees meer...
 • Internet-email en mobieltjes

  Wij basisschool “In de Kring” vallend onder CPO “De Tjongerwerven”, willen dat onze leerlingen leren in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en anderen'. Het gebruik van het internet, e-mail en mobiele telefoons als informatie- en communicatiemiddel is een faciliteit die leerlingen onder de knie moeten krijgen. Deze middelen zijn een afspiegeling van de maatschappij: net als in de maatschappij moeten leerlingen leren wat goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. Leerlingen worden daarom gewezen op omgangsvormen en het gebruik van deze informatie- en communicatiemiddelen.

  Lees meer...
 • OUDERBETROKKENHEID

  De betrokkenheid van ouders bij het onderwijs aan hun kinderen vinden we van groot belang. Om deze te vergroten proberen we de ouders helder en tijdig te informeren over activiteiten op school en hen hierbij te betrekken. De communicatie onderhouden we zowel schriftelijk als mondeling. We streven naar een lage drempel voor ouders om binnen te komen. Van de ouders verwachten we initiatief wanneer ze vragen, opmerkingen of ideeën hebben over het onderwijs, hun kind, de sfeer of de organisatie op school.

  Lees meer...
 • Kanjertraining

  Kanjertraining: Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

   

  Lees meer...